Program

Rejestracja jachtów: 06 sierpnia 2019 godz. 1000 - 2000; miejsce rejestracji - Biuro Regat w Marinie Sopot (dokładna lokalizacja zostanie podana do wiadomości w odrębnym komunikacie). W dniu rejestracji należy przedłożyć polisę ubezpieczenia OC, świadectwo pomiarowe i uzupełnić/podpisać zgłoszenie do
regat (wymagana obecność wszystkich członków załogi). Nie przewiduje się ważenia załóg – do obliczenia wyników będzie brany współczynnik ToT OSN dla doublehanded (masa załogi przyjęta jako 170 kg).

Inspekcja jachtów - 06 sierpnia 2019 godz. 1200 - 2100.

Otwarcie regat, odprawa załóg, briefing SAR i meteo: 07 siepnia 2019 godz. 1000 bezpośrednio po ceremonii otwarcia regat. Uczestnictwo całej załogi jest obowiązkowe. Nieobecność skutkuje niesklasyfikowaniem jachtu w regatach. Miejsce zostanie podane w odrębnym komunikacie.

Indywidualna prezentacja jachtów na wodzie (akwen na przed Molo w Sopocie, po stronie wschodniej od toru podejściowego): 07 sierpnia 2019 r o godz. 1130. Szczegóły zostaną podane podczas odprawy załóg. Uczestnictwo jest obowiązkowe. Nieobecność skutkuje niesklasyfikowaniem jachtu w regatach.

Start do wyścigu krótkiego (15 lub 30 Mm - długość i trasa wyścigu zostaną podane w Instrukcji Żeglugi): 07 sierpnia 2019 r o godz. 1200. Jachty wszystkich grup startują jednocześnie.

Start do wyścigu długiego (ok. 260 Mm - długość i trasa wyścigu zostaną podane w Instrukcji Żeglugi) 08 sierpnia 2019 r o godz. 1100. Jachty wszystkich grup startują jednocześnie.

Start do wyścigu krótkiego (30 lub 15 Mm - długość i trasa wyścigu zostaną podane w Instrukcji Żeglugi): 10 sierpnia 2019 r o godz. 1200. Jachty wszystkich grup startują jednocześnie.

Spotkanie żeglarskie - 10 sierpnia 2019 godz. 2000. Miejsce zostanie podane w odrębnym komunikacie.

Zakończenie regat i wręczenie nagród: 11 sierpnia 2019 r o godz. 1200. Miejsce zostanie podane w odrębnym komunikacie.

Organizator


Sponsor Regat

Patronat honorowy

Partnerzy

Patronat medialny

Współpraca